רכישת רישיון אירופאי לאסטרטג פיננסי

תכנון פיננסי הוא תהליך של פיתוח אסטרטגיות, שמטרתו לסייע ללקוחות לנהל את ענייניהם הכספיים, באופן שיגרום להם להשיג את מטרותיהם בחיים. תהליך התכנון הפיננסי כרוך בסקירת כל ההיבטים הרלבנטיים למצבו של הלקוח, באמצעות קשת רחבה של פעולות לתכנון פיננסי, כולל את יחסי הגומלין בין יעדים, שלעתים קרובות סותרים זה את זה. כללי העבודה הבסיסיים של EFPA לתכנון פיננסי, מבססים את הרמה המקצועית הסבירה המצופה ממתכנן פיננסי, במסגרת התקשרות לצורך תכנון פיננסי, בלי קשר לסוג ההתמחות, למסגרת, למיקום או לשיטת הפיצוי. הארגון מצפה שלקוחות של מתכננים פיננסיים יוכלו ליהנות ממערכת מקובלת גלובלית של כללי עבודה בסיסיים למתכננים פיננסיים.

ארגון EFPA מכיל את כללי העבודה הבסיסיים בכללי העבודה הגלובאליים, הנדרשים לקבלת הסמכה של ה- EFP®. על מנת להבטיח שהחובות הללו מובנות, חברי EFPA משלבים תכנים העוסקים בכללי העבודה הבסיסיים וביישומם, בתנאים המקומיים לקבלת הסמכה של EFP®. חברי EFPA מיישמים ואוכפים את כללי העבודה הבסיסיים של EFPA במדינותיהם השונות.

הסמכות ותעודות בתחום הפיננסי

EFP - European Financial Planner

מתכנן פיננסי – בונה אסטרטגיה פיננסית מפורטת לבני המשפחה, הכוללת תזרים כלכלי והתנהלות פיננסית מפורטת המותאמת מטרות, יעדים והתחייבויות תוך שימת לב לניהול הסיכונים המשפחתיים.

המתכנן הפיננסי מספק בכוחות עצמו ו/או ביחד עם אנשי מקצוע נוספים את כל קשת השירותים הפיננסים ללקוחותיו.

EFA - European Financial Advisor

יועץ פיננסי – בונה תזרים כלכלי להתנהלות פיננסית שוטפת עד פרישה המותאמת מטרות ויעדי המשפחה, על בסיס נכסי הלקוחות וניהול הסיכונים המשפחתיים שלהם.

היועץ הפיננסי מאחד את כלל הצרכים הפיננסים של הלקוח ומשפחתו לכדי תכנית אחת כוללת. עובד בצמידות לאנשי מקצוע נוספים בכדי לספק את כל קשת השירותים הפיננסים ללקוחותיו.

גורמים מקצועיים בישראל

אנשי מקצוע בישראל: יועצי וסוכני ביטוח, יועצי השקעות ומנהלי תיקים, יועצי משכנתאות, רואי חשבון ויועצי מס מוכשרים לספק שירותים בתחומים מסויימים בהתאם לרשיון ו/או לתעודה אותה הם מחזיקים, כאשר בדר”כ לקוחותיהם זקוקים לשירות משלים מגורמים מקצועיים נוספים.

ביטוח/פנסיה/השקעות/אשראי/משכנתא

לאורך כל החיים אנו זקוקים לסיועם של אנשי מקצוע שונים לטיפול בסוגיות כלכליות שונות, אם להתנהלות שוטפת או לצורך השגת מטרות עתידיות.

לרוב, הגורם המקצועי המטפל נקודתית בהתאם לסוגיה המתעוררת באותו רגע בלא התייחסות לתמונה הכוללת.

EFPA מגדירים את רמת המקצועיות המצופה ממתכנן פיננסי, כאשר הוא מכין תכנון פיננסי עבור לקוח.

מבססים נורמות לעבודה מקצועית ומאפשרים עקביות בעבודתם של המתכננים הפיננסיים. מבהירים את התפקידים ותחומי האחריות של המתכננים הפיננסיים ושל לקוחותיהם, במסגרת התקשרויות לצורך תכנון פיננסי, ומעלים  את ערכו של תהליך התכנון הפיננסי.

הצטרף כאן ל-EFPA והתחל להנות מאמון הלקוחות