בעלי תפקידים EFPA ישראל

הנהלת EFPA

מר אביטל אודי – יו”ר
מר איזנפלד חיים – נשיא
מר צור דב – מזכיר
מר הוד אודי – חבר הנהלה
מר הרשקוביץ זאב – חבר הנהלה
מר טוביה עודד – חבר הנהלה
גב’ יהב שלומית – חברת הנהלה
מר לבקוביץ לידור – חבר הנהלה
גב’ פרנקל ליאת – חברת הנהלה
ד”ר רוזנפלד מנשה – חבר הנהלה
מר שלזינגר אייל – חבר הנהלה

בעלי תפקיד וועדות

עו”ד מאור יוסי – יועץ משפטי
מר אהרנפלד חנן – רו”ח
מר דוברי דן – נציג EFPA ישראל ב SQC
מר וויגמן אוהד – יו”ר ועדת הסמכות
גב’ תמיר יפית – ועדת ביקורת
גב’ דוברי לירון – שיווק