בעלי תפקידים EFPA ישראל

הנהלת EFPA

מר רבינוביץ עומריו”ר
מר וייגמן אוהדנשיא
מר דוברי אורןמזכיר
מר אייזנברג יובלחבר הנהלה, ויו”ר ועדת שירותים פיננסים והטכנולוגיה
מר הירשקורן נועםחבר הנהלה, ויו”ר ועדת  SQC וההסכמות
מר טיטואני ראובן חבר הנהלה, ויו”ר ועדת חברים והקהילה
גב’ דוברי לירוןחברת הנהלה, ויו”רית ועדת כנסים וההדרכות
גב’ פרנקל ליאתחברת הנהלה, ויו”רית ועדת כספים
מר טוביה עודדחבר הנהלה, גזבר

בעלי תפקיד וועדות

עו”ד סיגל אבירם – יועצת משפטית
רו”ח רויטל בן ארי – רואת חשבון
מר דוברי דן – נציג EFPA ישראל ב SQC אירופה
מר ישראלי עמנואל – ועדת ביקורת
מר רחובצקי אייל – ועדת ביקורת


הצטרפו ל-EFPA